• Rotterdami Erasmus: Instutitio principis Christiani…
  • Rotterdami Erasmus: Instutitio principis Christiani…

A nagy hatású németalföldi humanista tudós, Ágoston-rendi szerzetes, filozófus és teológus „A keresztény fejedelem neveltetése” c. művét Károly Habsburg hercegnek írta. A kötet 1516-ban jelent meg Bázelben. A könyvtábla belső oldalán tulajdonos-bejegyzés található, amely arról tanúskodik, hogy a könyv egykor János Zsigmond magyar király birtokában volt. „Sum Johannis Regis Electi Hungariae”