A 15. század derekán indult nyomdászat 1500. december 31. előtt készült nyomtatványait nevezzük ősnyomtatványoknak. A könyvtár 1872 óta különgyűjteményben őrzi e könyveket, amelyek többsége possessor-bejegyzéseket tartalmaz, jelezve az egykori tulajdonosok nevét. Jelenleg 119 ősnyomtatvány szerepel az állományban, közülük a legkorábbi Rabanus Maurus: De universitate c. 1467-ben megjelent munkája. Az itt őrzött ősnyomtatványok túlnyomó többségét német területen nyomtatták, de vannak itáliai és németalföldi műhelyekből származó kötetek is. A legszebb nyomtatványokat kézzel festett, vagy színezett iniciálék, oldaldíszek, illetve fametszetek díszítik.