Az Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár legújabban létrehozott külön gyűjteménye. Legjelentősebb egységét Mayrhofer József kanonok 1847-től készített fotótörténeti szempontból is kiemelkedő jelentőségű fotográfiái adják. A Mayrhofer által készített, illetve gyűjteményében fennmaradt képek közül 676 darab a Levéltár Források, Feldolgozások kiadványsorozatának köszönhetően 2017 óta hozzáférhető. Az egyházmegye klerikusainak portréit, jelentős egyházi ünnepeket, épületeket, műtárgyakat felvonultató fotógyűjtemény a kutatók számára digitális formában férhető hozzá. Az anyag feldolgozottságának időhatára jelenleg az 1960-as évekig terjed.