Az 1711 előtt megjelent, szerzőt vagy témát tekintve magyar vonatkozásúnak tartott köteteket régi magyar könyveknek, nyomtatványoknak nevezi a szakirodalom. A könyvtár több száz ilyen könyvvel rendelkezik, köztük Temesvári Pelbárt, Laskai Osváth korai, csaknem még ősnyomtatványnak számító, az 1500-as évek elején megjelent prédikációs munkái. Kuriózum Werbőczy István Hármaskönyvének első, bécsi kiadása, amely egykoron Naprághy Demeter püspök tulajdonában volt, a bejegyzés szerint. Egyháztörténeti szempontból értékes a Szombathelyen tartott győri egyházmegyei zsinat dokumentuma, amelyet 1579-ben Prágában adtak ki. Irodalomtörténeti jelentőségű Balassi Bálint és Rimay János egyik legkorábbian nyomtatott verseskötete.