A Győri Egyházmegyéhez szerző vagy téma alapján köthető dokumentumokat szintén külön gyűjteményben őrizzük, amelynek elnevezése Győr latin nevéhez, a Jaurinumhoz kapcsolódik. A kötetek szerzői többnyire az egyházmegye papsága, illetve a szerzetesrendek tagjai. Témáját tekintve a leggyakoribbak a különböző lelkiségi, prédikációs, illetve az egyházmegye történetével kapcsolatos munkák.