Segédletek

 

 1. Iskolai Levéltár – Schularchiv. Szerk.: Horváth Richárd. Győr, 2003. (elfogyott; honlapunkon elérhető)
 2. A pápoci prépostság iratai – Schriften der pápocer Propstei. Szerk.: Vajk Ádám. Győr, 2003. (elfogyott; honlapunkon elérhető)
 3. Feudáliskori gazdasági iratsorozat – Wirtschaftsschriften aus dem feudalen Zeitalter. Szerk.: Horváth Richárd. Győr, 2004.
 4. Végrendeleti sorozatok – Testamentarische Reihen. Szerk.: Vajk Ádám. Győr, 2004.
 5. A győri káptalani magánlevéltár törzsanyagának regesztái (1527–1600). Szerk.: Nemes Gábor. Győr, 2011. 

 

Források, Feldolgozások

 

 1. Horváth Richárd: Győr megye hatóságának oklevelei (1318–1525). Győr, 2005.
 2. Soós Viktor Attila: Apor Vilmos naplói I. Győr, 2005.
 3. Perger Gyula: „. . . félelemmel és aggodalommal. . . ” Plébániák jelentései a háborús károkról a Győri Egyházmegyéből 1945. Győr, 2005.
 4. Mosonmagyaróvár 1956. Szerk.: Lukácsi ZoltánVajk Ádám. Győr, 2006.
 5. Neumann Tibor: A Korlátköviek. Egy előkelő család története és politikai szereplése a 15–16. században. Győr, 2007.
 6. Dreska Gábor: A pannonhalmi konvent hiteleshelyi működésének oklevéltára I. (1244–1398). Győr, 2007.
 7. Soós Viktor Attila (közreadja): Apor Vilmos püspöki iratai. Győr, 2008.
 8. Dreska Gábor: A pannonhalmi konvent hiteleshelyi működésének oklevéltára II. (1399–1438). Győr, 2008.
 9. Nádasi Alfonz OSB: Hadinapló. Közreadja: Lukácsi Zoltán. Győr, 2009.
 10. Dreska Gábor: A pannonhalmi konvent hiteleshelyi működésének oklevéltára III. (1439–1499). Győr, 2010.
 11. Nádasi Alfonz OSB: Hadifogolynapló. Közreadja: Lukácsi Zoltán. Győr, 2010.
 12. Perger Gyula (közreadja): „Oltalmad alá futunk.” Mária-enciklopédia 1950. Győr, 2010.
 13. In labore fructus. Jubileumi tanulmányok Győregyházmegye történetéből. Szerk: Nemes Gábor – Vajk Ádám. Győr, 2011.
 14. Koltai András: Batthyány Ádám. Egy magyar főúr és udvara a XVII. század közepén. Győr, 2012.
 15. Bedy Vince: Gyirmót története. Közreadja: Perger Gyula. Győr, 2013.
 16. Nagy István: Győr vértanú püspöke, Apor Vilmos. Győr, 2012.
 17. Lukácsi Zoltán (közreadja): Apor Vilmos püspök beszédei. Győr, 2012.
 18. Lukácsi Zoltán: Szószék és világosság. A magyar katolikus prédikáció a felvilágosodás korában. Győr, 2013.
 19. Dreska Gábor: A pannonhalmi konvent hiteleshelyi működésének oklevéltára IV. (1500–1526). Győr, 2013.
 20. Fazekas István: A reform útján. A katolikus megújulás Nyugat-Magyarországon. Győr, 2014.
 21. Soós Viktor Attila (közreadja): A kereszt erősíti a gyengét. Boldog Apor Vilmos tevékenysége az üldözöttek védelmében. Győr, 2015.
 22. Bors Anikó (közreadja): A boldog költő. Harsányi Lajos Önarcképe és válogatott versei. Győr, 2015.
 23. Nemes Gábor (közreadja): Brevia Clementina. Magyar vonatkozású brévék VII. Kelemen pápa idejéből 1523–1526. (Collectanea Vaticana Hungariae I/12) Budapest–Róma–Győr 2015.
 24. Lukácsi Zoltán (közreadja): Apor Vilmos gyulai beszédei. Győr, 2015.
 25. Arató GyörgyNemes GáborVajk Ádám (szerk.): Primus inter omnes. Tanulmányok Bedy Vince születésének 150. évfordulójára. Győr, 2016.
 26. Mayrhofer József. Győr első fényképésze. Közreadja: Perger Gyula. Szerkesztette: Arató György – Csillag Dóra – Nemes Gábor. Győr, 2017.
 27. C. Tóth Norbert: Magyarország késő középkori főpapi archontológiája. Szerkesztette: Nemes Gábor. Győr, 2017.
 28. C.Tóth NorbertHorváth Terézia: A győri székeskáptalan archontológiája 1200–1458. Győr, 2019.
 29. Tóth Vilmos: Credo vitam aeternam – Győr temetkezőhelyeinek adattára. Győr, 2021.

 

Kiadványaink kaphatók:

Szent László Kegytárgy- és Ajándékbolt, Győr

Lokálpatrióta - Belvárosi Könyvespolc, Győr