Levéltárunk csaknem húsz éve az egyházmegye plébániáin szisztematikus iratbeszállítást végez, emiatt jelenleg csaknem 160 plébánia és 14 espereskerületi levéltár iratanyaga letétként nálunk kutatható. A beszállítás nemcsak a kiemelkedő fontosságú anyakönyveket, hanem minden egyéb kötetes és szálas anyagot érint. A kiemelkedő letétek között említendő a soproni Szentlélek és Szent Mihály valamint a magyaróvári plébániák 18-19. századi kéziratos kottatára. A programot elsősorban állományvédelmi megfontolásokból indítottuk, de kiemelt cél volt a kutatók hatékonyabb kiszolgálása és a lelkipásztorok tehermentesítése is. Az anyakönyvek mellett a plébánia története szempontjából alapvető fontosságú historia domusok, egyházlátogatási jegyzőkönyvek, számadáskönyvek, lélekösszeírások, egyházközségi és iskolaszéki jegyzőkönyvek a helytörténet kutatói számára is nélkülözhetetlenek.