A levéltár Levelezések sorozatában a káptalan adminisztratív működését lehet megismerni. A Gazdasági iratok a káptalan birtokaival (főleg a rábasebesi uradalommal) és jövedelmeivel kapcsolatos ügyeket, számadásokat tartalmaznak. Külön egységet képeznek a káptalanhoz tartozó soproni Szent György-plébánia, valamint a soproni katolikus legényegylet és a Mária-kongregáció iratai. A Barco család levéltára Barco József kanonok révén került ide, amelyben a napóleoni háborúkról találhatnak a kutatók értékes adatokat.