• Hartmann Schedel: Liber Chronicarum
  • Hartmann Schedel: Liber Chronicarum
  • Hartmann Schedel: Liber Chronicarum
  • Hartmann Schedel: Liber Chronicarum
  • Hartmann Schedel: Liber Chronicarum

Az európai könyves kultúra egyik kiemelkedő műve a Schedel-krónika, amely a 15. századi Európa képes történelemkönyve. Az 1493-ban Nürnbergben megjelent, fametszetekkel illusztrált, Hartmann Schedel által összeállított kötetben a szerző a legkülönfélébb történetírásokból válogatott. A monumentális munka a világ teremtésével kezdődik, és 1493-ig meséli el az akkor ismert világ történetét. Latinul és németül jelent meg, napjainkra a szakirodalom becslése szerint a német verzióból csupán négyszáz példány maradt fenn. A krónika Magyarország fejezetet is tartalmaz, amely Attilával kezdődik, és egészen Hunyadi Mátyás koráig kíséri figyelemmel a magyar történelmet. Buda első ismert ábrázolása is ebben a krónikában jelent meg. A világkrónika az ősnyomtatvány-korszak leggazdagabban illusztrált könyve. 1809 darab fametszet variációkból állt össze, melyhez összesen 675 fadúcot alkalmaztak. A metszetek döntő többségét Michael Wolgemut készítette, de néhányat Albrecht Dürer munkájának tulajdonítanak.