• Lépes Bálint: „Pokoltol rettentő és mennyei bódogságra édesgető tükör”

Lépes Bálint győri püspök, királyi kancellár, egyházi író, a magyar ellenreformáció egyik vezető egyénisége volt. Jelentős irodalmi tevékenységet folytatott. Imádságos könyve 1615-ben jelent meg Bécsben. Két vaskos kötetben lefordította Gabrielo Inchio olasz dominkánus szerzetes „ars bene moriendi”, azaz a „jó halál művészete” műfajba tartozó munkáit. A „Pokoltol rettentő és mennyei bódogságra édesgető tükör”  a barokk retorika erejével figyelmeztet az ember halandóságára és ösztönöz az erkölcsös, szent életre.