A kötet címlapja

A Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport és a Bécsi Egyetem vezetésével megvalósuló nemzetközi együttműködés eredményeként megjelent a Püspöklexikon 1804–1918 című, a magyar királyság egyházmegyéi élén álló főpapok életrajzi szócikkeit közreadó lexikon. A győri egyházmegye vonatkozásában a korszak kiváló szakértői adják közre Vilt József (1806–1813), Ernst Joseph Schwarzenberg (1819–1821), Juranits Antal (1825–1837), Sztankovits János (1838–1848), Karner Antal (1850–1856), Simor János (1857–1867), Zalka János (1867–1901), Széchényi Miklós (1902–1911), Várady Árpád Lipót (1911–1914) és Fetser Antal (1915–1933) püspökök életrajzait. A biográfiák előtt Balogh Margit, az egyházmegye történetét feldolgozó bevezető tanulmánya áll. Mind a bevezető tanulmány, mind az életrajzi szócikkek megírásához az Egyházmegyei Gyűjteményi Központ levéltárában őrzött anyagok is felhasználásra kerültek.

A „Bischofslexikon 1804–1918”, a Fraknói Kutatócsoport pályázati ciklusokon átívelő projektjének első szakasza 2020-ban fejeződött be. A széleskörű nemzetközi együttműködés keretében megvalósult kutatás eredményeit a berlini Duncker & Humblot kiadó gondozásában megjelent impozáns kötet tartalmazza: Die Bischöfe der Donuaumonarchie 1804 bis 1918. Ein amtsbio-graphisches Lexikon, Herausgegeben von Rupert Klieber, Band I: Die röm.-kath. Kirchenprovinzen Gran, Kalocsa, Erlau im Königreich Ungarn, unter Mitarbeit von Péter Tusor, Duncker & Humblot, Berlin 2020 (xviii + 661 p).

A második szakasz, vagyis a magyar nyelvű változat („Püspöklexikon 1804–1918”) főbb munkála-tai 2023 karácsonyára zárultak le. A magyar lexikon a 2020-ban megjelent német kötet javított, illetve bővített új kiadása. A magyar kiadás a főszerkesztő Szirtes Zsófia (Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport), valamint Tusor Péter (Pázmány Péter Katolikus Egyetem) és Rupert Klieber (Bécsi Egyetem) csapatmunkája, melybe Fazekas István (ELTE) és Forgó András (Pécsi Tudományegyetem) kapcsolódott be.

A Püspöklexikon 1804–1918 egyben a Fraknói Kutatócsoport, a Moravcsik Gyula Intézet és a Collegium Professorum Hungarorum évezredes történeti dimenziójú projektjének a kezdete. Az Erwin Gatz nevével fémjelzett német kutatás mintájára el fog készülni az 1001–1993 közötti ma-gyar püspökök életrajzi lexikona. A tervezett kötetek a következők: Püspöklexikon 1918–1993; Püspöklexikon 1711–1804; Püspöklexikon 1605–1711;1526–1605, Püspöklexikon 1458–1526; Püspöklexikon 1302–1458; Püspöklexikon 1001–1302. A Mohács-évfordulóra készülve a Hunya-di–Jagelló kor lexikonjának kézirata már a lezárás előtt áll, benne természetesen a győri püspökök életrajzaival, amelyeket Nemes Gábor, a Győri Egyházmegyei Gyűjteményi Központ vezetője jegyez.

A kötet Open Access elérhető itt.

Kötetadatok: Magyarország egyházmegyéi és főpásztorai 1804–1918 szerk. Szirtes Zs.–Tusor P.–R. Klieber (Fazekas I., Forgó A.) (CST III/I-3), Budapest 2024.