• Werbőczy István: Tripartitum
  • Werbőczy István: Tripartitum
  • Werbőczy István: Tripartitum
  • Werbőczy István: Tripartitum

Hármaskönyv (lat.: Tripartitum) néven ismeretes az a szokásjogi gyűjtemény, amelyet az országbírói ítélőmesterből nádorrá lett Werbőczy István 1504-ben kezdett el összeállítani, és 1514-ben fejezett be. A „Nemes Magyarország szokásjogának Hármaskönyve” teljes címen megjelent könyv a korabeli Magyarország jogi szabályainak és szokásjogainak összegyűjtése, rendszerezése és írásba foglalása. A könyvtár gyűjteményében fennmaradt első kiadású kötet Naprághy Demeter győri püspök tulajdonában volt.