• Ordo et ritus
  • Ordo et ritus

Oláh Miklós (1493-1568) esztergomi érsek, humanista történetíró könyvtárából került Győrbe a tulajdonosi bejegyzésével ellátott szertartáskönyv. Oláh Németalföldi tartózkodása idején került barátságba  Rotterdami Erasmusszal, aki Brüsszelbe hívta. Ezekben az években a nagy tudós hatására erazmista nézeteket vallott. Hazatérve azonban megindította Magyarországon az ellenreformációt, s megkezdte a katolikus hitélet és iskolaügy újjászervezését. Ennek keretében katekizmusokat, breviáriumokat, szertartáskönyveket nyomattatott.