• Zichy-kehely
  • Zichy-kehely
  • Zichy-kehely
  • Zichy-kehely
  • Zichy-kehely
  • Zichy-kehely
  • Zichy-kehely

A művész neve:  I. D. A. 1703. Aranyozott ezüst, trébelt, filigrán ékkő és zománcdísszel. Hatkaréjos talp, tetején 3 ékkő keretelésű ovális zománckép: Tövissel koronázás, ostorozás és Olajfák hegye. Az egész talpat ezüst filigrán borítja, szőlőfürtökkel, indákkal, rajta elszórtan lombdíszes, aranyozott alaplemezre ültetett kazettás foglalatú ékkövek. Nódusza sima körte alakú, 4 applikált ezüst filigránnal, 3 ékkő keretelésű ovális zománcképpel: Krisztus a főpap előtt, Krisztus elesik a kereszttel, Golgota. A lemezek közt 2-2 ékkő. Ékkövek összesen 18 nagy és 132 kisebb a keretben (mind meg van). Talpperemén jegyek: 1703-as bécsi jegy és IDA mesterjegy. Zichy Ferenc győri püspöké volt.