• Telegdy-kehely
  • Telegdy-kehely
  • Telegdy-kehely
  • Telegdy-kehely
  • Telegdy-kehely

15. század közepe. Szép sodronyzománcos munka a Telegdy Borbála nevével jelzett darab. Aranyozott ezüstből készült. Sima hatkaréjos talplemeze vízszintes, újabb. Erre támaszkodik az eredeti talpra forrasztott, öntött kápolnakoszorús függőleges perem. Felette két borda, majd a talpon lévő 6 csepp alakú mező látható. Talpán és kupakosarán kék zománcos alapon különféle szirmú virágokkal, levelekkel díszített csepp alakú lemezeken közös tőből kiinduló virágok, szegfűk, rózsák, nőszirom, sodronyos szálon díszlő virágcsokrok váltakoznak. Köztük átlátszó zománccal fedett kis kerek képeket lehet felfedezni: az Angyali üdvözlet térdelő angyalát, odébb a padon ülő Mária alakját. A cseppek közti filigrános pajzs alakú mezők újabbak, 17. századiak. A talp felett szárgyűrű található sarkain kis oszlopokkal, alatta kápolnakoszorús öntött gyűrű áll. Erre támaszkodik a barokk nódusz, mely vázaalakú, kápolnasorral függőlegesen díszítve, közben öntött gömbökből ovális foltok. A kupakosarat 6 kerek zománcos lemez ékesíti. Három lemezen virágos indás finom sodronyú díszítés, három lemezen jelenetek: 1. Szt. püspök ornátusban, pásztorbottal, 2. Töviskoszorút tartó, térdelő angyal, 3. Krisztus a kereszten. Az öntött pártakoszorú később készült. A kelyhet a 15. század közepén, valószínűleg a kolozsvári ötvös központban készíthették. Talpán későbbi felirat: TELEGDI BORBARA CZAPI SUSANNA IO SZIVEL ADGIA (Telegdi Borbara, Czapi Zsuzsanna jó szívvel adja) Telegdi Borbála Chapi Kristóf megözvegyült felesége, nevelt lányával, Chapi Zsuzsannával közösen ajándékozta bihari birtokaikhoz közeli váradi székesegyháznak a 17. század legelején, Rákóczi Zsigmonddal kötött házassága előtt. A kelyhet Napragi Demeter Erdélyből menekülve hozhatta magával.